Rodinné domy


Výstavby a rekonstrukce domů:

  • Zaměřujeme se na celkovou realizaci objektů nebo jen hrubou stavbu
  • Pracujeme s již Vaším zpracovaným projektem, na základě vydaného stavebního povolení
  • Po celou dobu stavby je Vám přidělen stavbyvedoucí, který s Vámi vždy vše projedná
  • Součástí jsou veškeré dokumenty po předání díla pro dokončení kolaudačního řízení