Poptávka

Jak u nás postupujeme:

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Postup pro realizaci díla je ve většině případů následovný:

1. Zašlete nám kontaktní údaje (v pravé části odkaz na kontakty, kde jsou uvedeny emaily telefony)
2. Zpětně Vás budeme kontaktovat pro upřesnění Vaší poptávky.
3. V případě potřeby domluvíme schůzku přímo na místě.
4. Zpracujeme cenovou nabídku.
5. Domluvíme termín realizace.
6. Obě strany podepíší smlouvu o dílo.
7. Na základě Harmonogramu a Protokolu o předání díla Vám bude přidělen stavbyvedoucí, který Vás informuje a dohlíží na stavbu po celou dobu realizace.