Rodinné domy


Výstavby a rekonstrukce domů:

  • Zaměřujeme se na celkovou realizaci objektů nebo jen hrubou stavbu
  • Pracujeme s již Vaším vypracovaným projektem, na základě vydaného stavebního povolení
  • Po celou dobu stavby je Vám přidělen stavbyvedoucí, který Vás provází po celou dobu stavby
  • Součástí jsou veškeré dokumenty od předání díla po kolaudačního řízení